Cennik Pruszków

ORTODONCJA CENA DLA PACJENTA
Konsultacja ortodontyczna (badanie) 80 zł
Wycisk alginatowy jednej szczęki 60 zł
Wycisk silikonowy jednej szczęki 100 zł
Modele diagnostyczne szczęki i żuchwy 120 zł
Powielenie modeli 200 zł
Set- up (zależny od ilości zębów) 100 – 500 zł
Plan leczenia (analiza modeli, badań RTG, CBCT, konsultacji specjalistycznych) 150 zł
Kontrola zgryzu 50 zł
APARATY ZDEJMOWANE (RUCHOME)
płytka Schwarza 600 zł
płytka z dwoma śrubami 700 zł
Doppelplate 1200 zł
Twinblock 1200 zł
aparat blokowy 800 zł
płytka przedsionkowa 250 zł
trainer 600 zł
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 80 zł
Naprawa lub rekonstrukcja aparatu ruchomego 200 zł
APARATY STAŁE
Aparat stały – jeden łuk (metalowy) 1 600 zł
Aparat stały – dwa łuki (metalowe, na jednej wizycie) 3 000 zł
Aparat stały - jeden łuk (metalowy, samoligaturujący) 2 800 zł
Aparat stały - dwa łuki (metalowe, samoligaturujące, na jednej wizycie) 5 200 zł
Aparat stały – jeden łuk (porcelanowy) 2 600 zł
Aparat stały – dwa łuki (porcelanowe, na jednej wizycie) 5 000 zł
Aparat stały – jeden łuk (szafirowy, kryształowy) 3 000 zł
Aparat stały – dwa łuki (szafirowe, kryształowe, na jednej wizycie) 5 800 zł
Aparat stały – jeden łuk (złoty 24k) 5 000 zł
Aparat stały – dwa łuki (złote 24k, na jednej wizycie) 9 500 zł
Wizyta kontrolna – jeden łuk 170 zł
Wizyta kontrolna - dwa łuki 220 zł
LECZENIE TECHNIKĄ JĘZYKOWĄ (LINGWALNĄ, INCOGNITO)
Aparat lingwalny Incognito – (jeden łuk) 8 000 zł
Aparat lingwalny Incognito Lite – krótki (jeden łuk) 6 000 zł
Wizyta kontrolna - jeden łuk 300 zł
Wizyta kontrolna – dwa łuki 400 zł
LECZENIE CLEAR ALIGNER
Clear Aligner – zestaw 3 szyn (1 miesiąc leczenia) – jeden łuk 1000 zł
Wizyta kontrolna z CA 50 zł
LECZENIE INVISALIGN
Aparat Invisalign całość leczenia – FULL TREATMENT / TEEN (dwa łuki) 16 000 zł
Aparat Invisalign – i14 (dwa łuki) 11 000 zł
Aparat Invisalign – i14 (jeden łuk) 8 000 zł
Aparat Invisalign – i7 (dwa łuki) 6 000 zł
Aparat Invisalign – i7 (jeden łuk) 4 000 zł
Aparat Invisalign - retencja VIVERA– i7 (jeden łuk) 1 000 zł
Aparat Invisalign - retencja VIVERA– i7 (dwa łuki) 1 500 zł
Wizyta kontrolna - Invisalign 200 zł
Płatności dla INVISALGIN
- Invisalign - wyciski i plan leczenia - I rata 3 000 zł
- Invisalign - Full/Teen/i14 (2łuki) - II rata 7 000 zł
- Invisalign - i14 (1łuk) - II rata 5 000 zł
- Invisalign - i7 (2łuki) - II rata 2 500 zł
- Invisalign - i7 (1łuk) - II rata 1 000 zł
- Invisalign - Full/Teen - III rata 6 000 zł
- Invisalign - i14 (2łuki) - III rata 1 000 zł
LECZENIE SYSTEMEM BENEFIT
Distalslider 2 500 zł
Mesialslider 2 500 zł
Mesio-distalslider 2 500 zł
Wizyta kontrolna ze sliderem 100 zł
INNE APARATY
Quadhelix, Bihelix 500 zł
Hyrax (z pierścieniami) 1000 zł
Haas (na płaszczyznach akrylowych) 800 zł
Maska twarzowa 500 zł
Łuk podniebienny 350 zł
Płytka Nance’a 450 zł
Pendulum, Pendex 1000 zł
Herbst 1600 zł
Łuk językowy 400 zł
Utrzymywacz przestrzeni (lutowany do pierścienia) 350 zł
Płytka do rozklinowania zgryzu 450 zł
Szyna relaksacyjna 500 zł
ZDJĘCIE APARATU I LECZENIE RETENCYJNE
Zdjęcie aparatu stałego 150 zł
Płytka retencyjna 450 zł
Retainer druciany, klejony 450 zł
Retainer BrushDip (niewyczuwalny, międzyzębowy) 500 zł
Wizyta kontrolna w fazie retencji 50 zł
ZABIEGI DODATKOWE
Wszczepienie mini-implantu 500 zł
Podwyższenie wysokości zwarcia 50 zł
Doklejenie dodatkowego zamka, rurki, pierścienia 100 zł
Założenie separacji 50 zł
ZABIEGI DLA PACJENTÓW SPOZA GABINETU +50% standardowej ceny zabiegu

Szybki kontakt