Bez kategorii

Zmiany w tajemnicy lekarskiej?

Zdrowie pacjenta a tajemnica lekarska

Najnowszy projekt zmian w
ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty zakłada nowe
regulacje w kwestii tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Środowisko
lekarskie w dużym stopniu sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom. Czy
w takim razie mają szansę wejść w życie?

Obecnie tajemnicą
lekarską objęte są wszelkie informacje uzyskane przez lekarza od
pacjenta bezpośrednio lub od innych lekarzy na temat stanu jego
zdrowia, a także jego otoczenia. 

Jedynie pacjent ma prawo wglądu do
tych informacji – lekarz nie ma obecnie prawa ujawniać ich żadnym
osobom trzecim. 

(Oczywiście istnieją tu pewne wyjątki – np. w
przypadku, gdy zachowanie tajemnicy lekarskiej zagraża zdrowiu lub
życiu pacjenta czy innych osób lub gdy określone badania zostały
wykonane na zlecenie uprawnionych do tego organów prawnych). 

Pacjent
może też wskazać osoby, które uprawnia do otrzymywania informacji
o stanie jego zdrowia.

Jakie zmiany?

Zgodnie z planowanymi
zmianami, wgląd w te informacje mają mieć także osoby bliskie.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw względem
takiego rozwiązania, podkreślając, że sam stopień pokrewieństwa
nie jest wystarczającym powodem, by je ujawniać. Niekiedy to
właśnie przed członkami rodziny pacjenci chcą ukryć swoje
dolegliwości. Powstaje też obawa, że zmniejszy się stopień
zaufania do lekarzy – a warto zaznaczyć, że zaufanie pacjenta to
kwestia o niebagatelnym znaczeniu, która może zaważyć na procesie
i efektach leczenia.

Gabinety dentystyczne a
tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska dotyczy
także lekarzy dentystów. Wszelkie informacje zebrane podczas
procesu leczenia podlegają tajemnicy, która obowiązuje nie tylko
samego stomatologa, ale także i wszystkie osoby z nim współpracujące
(pracujące w gabinecie, w rejestracji, zarządzające dokumentacją
medyczną itd.). Dlatego też wprowadzenie tych zmian wpłynęłoby
także i na pacjentów gabinetów stomatologicznych. Czy negatywne
recenzje tego projektu powstrzymają jego wprowadzenie lub zmienią
zakres zmian, które zostały w nim przedstawione? Ta kwestia
rozstrzygnie się już w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: infodent24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *