Zmiany w tajemnicy lekarskiej?

Zdrowie pacjenta a tajemnica lekarska

Najnowszy projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty zakłada nowe regulacje w kwestii tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Środowisko lekarskie w dużym stopniu sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom. Czy w takim razie mają szansę wejść w życie?

Obecnie tajemnicą lekarską objęte są wszelkie informacje uzyskane przez lekarza od pacjenta bezpośrednio lub od innych lekarzy na temat stanu jego zdrowia, a także jego otoczenia. 

Jedynie pacjent ma prawo wglądu do tych informacji – lekarz nie ma obecnie prawa ujawniać ich żadnym osobom trzecim. 

(Oczywiście istnieją tu pewne wyjątki – np. w przypadku, gdy zachowanie tajemnicy lekarskiej zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta czy innych osób lub gdy określone badania zostały wykonane na zlecenie uprawnionych do tego organów prawnych). 

Pacjent może też wskazać osoby, które uprawnia do otrzymywania informacji o stanie jego zdrowia.


Jakie zmiany?

Zgodnie z planowanymi zmianami, wgląd w te informacje mają mieć także osoby bliskie. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw względem takiego rozwiązania, podkreślając, że sam stopień pokrewieństwa nie jest wystarczającym powodem, by je ujawniać. Niekiedy to właśnie przed członkami rodziny pacjenci chcą ukryć swoje dolegliwości. Powstaje też obawa, że zmniejszy się stopień zaufania do lekarzy – a warto zaznaczyć, że zaufanie pacjenta to kwestia o niebagatelnym znaczeniu, która może zaważyć na procesie i efektach leczenia.


Gabinety dentystyczne a tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska dotyczy także lekarzy dentystów. Wszelkie informacje zebrane podczas procesu leczenia podlegają tajemnicy, która obowiązuje nie tylko samego stomatologa, ale także i wszystkie osoby z nim współpracujące (pracujące w gabinecie, w rejestracji, zarządzające dokumentacją medyczną itd.). Dlatego też wprowadzenie tych zmian wpłynęłoby także i na pacjentów gabinetów stomatologicznych. Czy negatywne recenzje tego projektu powstrzymają jego wprowadzenie lub zmienią zakres zmian, które zostały w nim przedstawione? Ta kwestia rozstrzygnie się już w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: infodent24.pl

Szybki kontakt