Lakowanie i aparaty ortodontyczne – nowe rozporządzenia

Minister zdrowia zaproponował w ostatnim czasie zmiany w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość korzystania z naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego u dzieci poniżej 13 roku życia z częstotliwością nie większa niż 12 razy w ciągu roku kalendarzowego. Minister zdrowia zapowiedział również zmiany w kwestii wieku dzieci, które będą mogły skorzystać z usługi profilaktycznego zabezpieczenia bruzd lakiem szczelinowym (lakowania). Usługa ta będzie świadczona przez NFZ za darmo dla dzieci do momentu ukończenia przez nie 8 roku życia (wcześniej próg wiekowy był niższy). Zmiany zaproponowane przez ministra zdrowia mają wejść w życie z dniem 1 września 2015 roku z zachowaniem dwutygodniowego vacatio legis.

Szybki kontakt