Dlaczego nie chodzimy do dentysty?

W ostatnim czasie opublikowany został raport Euro Health Consumer Index (EHCI), który opiera się na danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ów raport wskazuje na trzy główne powody, przez które niechętnie korzystamy z usług stomatologicznych, rzuca również światło na sytuację Polski na tle innych krajów w tym obszarze.


Dlaczego omijamy gabinet stomatologiczny?

Według raportu głównym powodem, przez który nie decydujemy się na wizytę u dentysty jest długość oczekiwania na nią w kolejce. Bywa, że wydłuża się ona nawet do kilku miesięcy. Drugim powodem jest wysoka cena usług. Według ostatniego raportu GUS, ceny za usługi stomatologiczne w styczniu 2016 roku wzrosły w porównaniu do ubiegłych miesięcy. Ostatnim wskazanym w raporcie powodem jest natomiast dostęp do usług, przy czym chodzi o odległość od gabinetu. Wymienione wyżej czynniki mają największy wpływ na Polaków o niższych dochodach.


Jak Polska przedstawia się na tle innych krajów europejskich?

W badaniu uwzględnione zostały 24 państwa należące do OECD. Najlepiej wypada w tym rankingu Holandia, a najgorzej się wiedzie w tym aspekcie Łotyszom. Polska znajduje się mniej więcej w środku stawki, wyprzedzają nas między innymi Austria, Luksemburg, Czechy i Niemcy. Za nami uplasowały się natomiast Szwecja. Francja, Norwegia, Irlandia oraz Hiszpania.

Szybki kontakt