Dentysta – zawód zaufania publicznego

Dentysta to zawód ważny z punktu widzenia społeczeństwa

Zawód dentysty to zawód wyjątkowy. 


Nie tylko dlatego, że wymaga ogromnej wiedzy, profesjonalizmu i odpowiedzialności, ale także dlatego, że ma szczególne miejsce w świadomości społeczeństwa, a także w oficjalnych przepisach. 


Jest zaliczany do tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Co to znaczy?


Zawód zaufania publicznego, czyli ci, którym powszechnie ufamy


Zawód zaufania publicznego to taki zawód, którego wypełnianie wiąże się z osobistym kontaktem z drugim człowiekiem. Spełnianie potrzeb określonej osoby odbywa się tutaj przez zdobywanie informacji na temat jej życia osobistego – zdrowia, sytuacji rodzinnej czy przeszłych zdarzeń i przeżyć. Przy tym zawody te powszechnie obdarzane są zaufaniem, a to znaczy, że społeczeństwo wierzy, że osoby, które je wykonują, działają zawsze zgodnie z interesem konkretnej jednostki.


Etyka zawodowa – podstawa pracy dentysty


Dentystów, podobnie jak i innych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, obowiązuje etyka zawodowa. Poza kwalifikacjami merytorycznymi i praktycznymi, są oni także oceniani pod względem kwalifikacji moralnych, kultury osobistej, charakteru. Swój zawód muszą z założenia wykonywać w sposób akceptowany i popierany przez społeczeństwo.


Poza dentystami do grupy tych zawodów zalicza się także:


  • inne zawody medyczne i pokrewne (lekarze, weterynarze, pielęgniarki, położne, aptekarze, psychologowie, diagności laboratoryjni);

  • zawody prawnicze;

  • zawody powstałe w wyniku rozwoju gospodarki (m.in. doradcy podatkowi),

  • zawody związane z budownictwem i projektowaniem przestrzeni.


Osoby, które je wykonują, muszą być wpisane na listę zawodową oraz przynależeć do odpowiedniej izby (np. izby lekarskiej), która zajmuje się nadzorem nad prawidłowym wykonywaniem pracy, czuwają nad etyką zawodową oraz dbają o kształcenie i doskonalenie się członków określonej grupy zawodowej.

Szybki kontakt